Serveis lingüístics

Oferim formació en llengües a la comunitat universitària i en metodologia al PDI, a més a més dels serveis lingüístics de revisió i de traducció.